Nagroda Gospodarcza          województwa małopolskiego

ma charakter honorowy

Nagroda przyznawana

jest za wybitne zasługi na rzecz wspierania gospodarki
i przedsiębiorczości.

Nagroda przyznawana jest w czterech kategoriach: 

  • mikro przedsiębiorca,

  • mały przedsiębiorca,

  • średni przedsiębiorca,

  • duży przedsiębiorca.

Celem Nagrody

jest nagradzanie najlepszych przedsiębiorców województwa małopolskiego, którzy wyróżniają się innowacyjnością, wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań oraz aktywizowaniem regionalnej gospodarki, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju przedsiębiorczości w województwie małopolskim.

Kto może wziąć udział

O Nagrodę mogą ubiegać się przedsiębiorcy z siedzibą na terenie województwa małopolskiego
lub prowadzący działalność na terenie województwa małopolskiego
i działający w okresie min. pełnych 3 lat przed dokonaniem zgłoszenia do Nagrody.

Zgłoszenia kandydatur do Nagrody mogą być dokonywane przez jednostki samorządu terytorialnego, instytucje, organizacje gospodarcze oraz przedsiębiorców, za zgodą zgłaszanych, a także indywidualnie przez samych przedsiębiorców.

Laureaci poprzednich edycji Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 
oraz Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego NIE MOGĄ ponownie ubiegać się oraz być zgłaszani do Nagrody w tej samej kategorii.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Nagroda specjalna

Zgodnie z Regulaminem Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego, Rada Gospodarcza może przyznać nagrodę o charakterze specjalnym za szczególne osiągnięcia gospodarcze związane z województwem małopolskim. Nagrodę taką może otrzymać osobistość stanowiąca gospodarczą wizytówkę województwa małopolskiego, zasłużona na rzecz rozwoju gospodarczego Małopolski.

Laureat Nagrody otrzymuje

Laureaci Nagrody otrzymują statuetkę „Nagroda Gospodarcza Województwa Małopolskiego” i mają prawo używać we wszelkich materiałach firmowych i reklamowych tytułu „Laureat Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego” … rok w kategorii mikro przedsiębiorca/mały przedsiębiorca/średni przedsiębiorca/
duży przedsiębiorca”.

Prestiż konkursu

Nagroda Gospodarcza to wydarzenie, które na stałe wpisało się
w kalendarz najważniejszych gospodarczych wydarzeń naszego Regionu, a laureaci corocznego wyróżnienia są dowodem na rosnącą pozycję naszego Regionu na gospodarczej mapie Polski oraz świadectwem na to, że małopolska dysponuje znacznym potencjałem gospodarczym.

Wręczenie statuetek Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2018
Statuetka Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2018
Marszałek Marek Sowa wręcza dyplom lauretom Nagrody
Gala Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2017
Marszałek Jacek Krupa wręcza Nagrodę
Marszałek Wojciech Kozak ze statuetką
Laureaci Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2017
Wręczenie Nagrody Specjalnej dla Prezydenta Bronisława Komorowskiegoo
Gala wręczenia Nagrody 2021
Nagroda Gospodarcza Województwa Małopolskiego