Małopolska Nagroda Gospodarcza

ma charakter honorowy

Nagroda przyznawana

jest cyklicznie od 2009 r., jako uhonorowanie najlepszych przedsiębiorców Województwa Małopolskiego, którzy wyróżniają się innowacyjnością, wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań oraz aktywizowaniem regionalnej gospodarki, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju przedsiębiorczości w naszym województwie.

 

Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: 

  • mały przedsiębiorca,

  • średni przedsiębiorca,

  • duży przedsiębiorca.

Celem Nagrody

jest promowanie najlepszych przedsiębiorców Województwa Małopolskiego oraz inspirowanie ich rozwoju, promowanie postaw proinwestycyjnych i konkretnych dokonań innowacyjnych oraz zwiększenie konkurencyjności między przedsiębiorcami.

Kto może wziąć udział

Do udziału w konkursie zapraszamy przedsiębiorców, instytucje oraz organizacje gospodarcze. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Nagroda specjalna

Zgodnie z Regulaminem Małopolskiej Nagrody Gospodarczej Rada Gospodarcza może przyznać nagrodę o charakterze specjalnym za szczególne osiągnięcia gospodarcze związane z Województwem Małopolskim. Nagrodę taką może otrzymać instytucja mająca swoją siedzibę na terenie Województwa Małopolskiego i/lub osobistość, stanowiąca gospodarczą wizytówkę Województwa Małopolskiego, zasłużona na rzecz rozwoju gospodarczego Małopolski.

Laureat Nagrody otrzymuje

Laureaci Nagrody otrzymują statuetkę Małopolskiej Nagrody Gospodarczej i mają prawo używać we wszelkich materiałach filmowych i reklamowych tytuł „ Laureat Małopolskiej Nagrody Gospodarczej"  w kategorii mały przedsiębiorca/średni przedsiębiorca/duży przedsiębiorca”.

Prestiż konkursu

Małopolska Nagroda Gospodarcza to wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz najważniejszych gospodarczych wydarzeń naszego Regionu, a laureaci corocznego wyróżnienia są dowodem na rosnącą pozycję naszego Regionu na gospodarczej mapie Polski oraz świadectwem na to, że małopolska dysponuje znacznym potencjałem gospodarczym.

Wręczenie statuetek Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2018
Statuetka Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2018
Marszałek Marek Sowa wręcza dyplom lauretom Nagrody
Gala Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2017
Marszałek Jacek Krupa wręcza Nagrodę
Marszałek Wojciech Kozak ze statuetką
Laureaci Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2017
Wręczenie Nagrody Specjalnej dla Prezydenta Bronisława Komorowskiegoo