Skład Kapituły

Od 2011 r. kapitułę konkursu stanowi Małopolska Rada Gospodarcza, powołana przez Zarząd Województwa Małopolskiego, jako ciało eksperckie i opiniodawcze dla Zarządu Województwa Małopolskiego, skupiające grono ekspertów–praktyków z otoczenia biznesu oraz profesorów największych małopolskich uczelni.

prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś
przewodniczący

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Witold Kozłowski

Marszałek Województwa Małopolskiego

prof. dr hab. Łukasz Popławski

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. dr hab. Piotr Buła

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Wojciech Kucharzyk

Dyrektor ds. Komunikacji w Biurze Prezesa Zarządu Comarch S.A.

Krzysztof Pawiński

Prezes Zarządu
Maspex Wadowice Sp. z o.o.

Ryszard Florek

Prezes Zarządu Fakro Sp. z o.o.

Wiesław Wojas

Prezes Zarządu Wojas S.A.

Filip Grzegorczyk

Prezes Zarządu Tauron Polska Energia S.A.Prezes Zarządu Tauron Polska Energia S.A.

Jacek Drabik

Country Manager Motorola Solutions Systems Polska Sp. z o.o.

Małgorzata Popławska 

Prezes Zarządu MARR S.A.

Paweł Przewięźlikowski

Prezes Zarządu Selvita S.A.

Andrzej Wiśniowski

właściciel Wiśniowski Sp. z o.o.

Jerzy Kopeć
Sekretarz Rady

Dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego