Skład Kapituły

Od 2011 r. kapitułę konkursu stanowi Małopolska Rada Gospodarcza, powołana przez Zarząd Województwa Małopolskiego, jako ciało eksperckie i opiniodawcze dla Zarządu Województwa Małopolskiego, skupiające grono ekspertów–praktyków z otoczenia biznesu oraz profesorów największych małopolskich uczelni.

prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś
przewodniczący

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

prof. dr hab. Jerzy Hausner

ekspert ds. ekonomii politycznej oraz gospodarki i administracji publicznej

prof. dr hab. inż. Andrzej Jajszczyk

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Andrzej Zdebski

Prezes Zarządu Krakchemia S.A.

Krzysztof Pawiński

Prezes Zarządu
Maspex Wadowice Sp. z o.o.

Ryszard Florek

Prezes Zarządu Fakro Sp. z o.o.

Wiesław Wojas

Prezes Zarządu Wojas S.A.

Jacek Drabik

Country Manager Motorola Solutions Systems Polska Sp. z o.o.

Ryszard Półtorak

Prezes Zarządu CP RE Sp. z o.o.

Paweł Przewięźlikowski

Prezes Zarządu Selvita S.A.

Adam Leszkiewicz

ekspert ds. przemysłu

Sekretarz Rady

Dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego