Zgłoszenia

Rozpoczynamy nabór wniosków do Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego 2021. Nagroda Gospodarcza Województwa Małopolskiego przyznawana jest za wybitne zasługi na rzecz wspierania gospodarki i przedsiębiorczości. 

Celem Nagrody jest nagradzanie najlepszych przedsiębiorców województwa małopolskiego, którzy wyróżniają się innowacyjnością, wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań oraz aktywizowaniem regionalnej gospodarki, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju przedsiębiorczości w województwie małopolskim.  

Warunkiem dokonania zgłoszenia kandydata do Nagrody jest złożenie wniosku o przyznanie Nagrody w formie pisemnej i  elektronicznej w terminie do 30 czerwca 2021 roku.

Wniosek w formie elektronicznej należy złożyć za pośrednictwem strony www.businessinmalopolska.pl - wniosek w formie elektronicznej.

Wniosek w formie pisemnej należy przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Nagroda Gospodarcza Województwa Małopolskiego rok 2021”  

na adres: Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków. 

Nagroda Gospodarcza Województwa Małopolskiego