Zgłoszenia

Rozpoczynamy nabór wniosków do kolejnej edycji Małopolskiej Nagrody Gospodarczej. Cyklicznie, już od 2009 r. Marszałek Województwa Małopolskiego w corocznym konkursie nagradza najlepszych przedsiębiorców za wybitne zasługi na rzecz wspierania gospodarki i przedsiębiorczości.
Warunkiem kandydowania jest złożenie wniosku o przyznanie Nagrody w wersji papierowej i elektronicznej, według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu Małopolskiej Nagrody Gospodarczej w terminie do 23 sierpnia 2019 r.


Wnioski o przyznanie Nagrody należy przesłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

"Małopolska Nagroda Gospodarcza 2019"

na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 
Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

lub składać w sekretariacie Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki:

III piętro, pokój 352 (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego).

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się podczas gali Małopolskiego Forum Obsługi Inwestora.