Nagroda Gospodarcza Województwa Małopolskiego

Pochwal się swoim sukcesem

Ruszył nabór do honorowej Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego 2021!

Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Witold Kozłowski zaprasza przedsiębiorców, instytucje, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje gospodarcze do zgłaszania kandydatur do Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego 2021.

Nagroda Gospodarcza Województwa Małopolskiego przyznawana jest za wybitne zasługi na rzecz wspierania gospodarki i przedsiębiorczości. Celem Nagrody jest nagradzanie najlepszych przedsiębiorców województwa małopolskiego, którzy wyróżniają się innowacyjnością, wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań oraz aktywizowaniem regionalnej gospodarki, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju przedsiębiorczości w województwie małopolskim.  

O Nagrodę mogą ubiegać się przedsiębiorcy z siedzibą na terenie województwa małopolskiego lub prowadzący działalność na terenie województwa małopolskiego i działający w okresie min. pełnych 3 lat przed dokonaniem zgłoszenia do Nagrody. Szczegółowe warunki, jakie winni spełniać kandydaci określa Regulamin Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego.

Laureaci Nagrody otrzymują statuetkę „Nagroda Gospodarcza Województwa Małopolskiego” i mają prawo używać we wszelkich materiałach firmowych i reklamowych tytułu „Laureat Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego” … rok w kategorii …....”.

Warunkiem dokonania zgłoszenia kandydata do Nagrody jest złożenie wniosku o przyznanie Nagrody w formie pisemnej i  elektronicznej w terminie do 30 czerwca 2021 roku.

Nagroda Gospodarcza
Województwa Małopolskiego

Nagroda Gospodarcza Województwa Małopolskiego przyznawana jest jako uhonorowanie najlepszych przedsiębiorców województwa małopolskiego, którzy wyróżniają się innowacyjnością, wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań oraz aktywizowaniem regionalnej gospodarki, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju przedsiębiorczości w naszym województwie.

Znamy laureatów Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2019


Już po raz jedenasty Małopolscy przedsiębiorcy zostali Nagrodzeni przez Marszałka Województwa Małopolskiego za wybitne zasługi na rzecz wsparcia przedsiębiorczości. Uroczystość wręczenia statuetek odbyła się podczas Małopolskiego Forum Inwestora i Eksportera w Muzeum Lotnictwa w Krakowie.
Nagroda Gospodarcza Województwa Małopolskiego