Małopolska Nagroda Gospodarcza

Prestiż konkursu

Nagroda Gospodarcza na stałe wpisała się w kalendarz najważniejszych gospodarczych wydarzeń naszego Regionu. Laureaci corocznego wyróżnienia są dowodem na rosnącą pozycję naszego województwa na gospodarczej mapie Polski oraz świadectwem na to, że Małopolska dysponuje znacznym potencjałem gospodarczym.

Nagroda przyznawana

jest za wybitne zasługi na rzecz wspierania gospodarki i przedsiębiorczości. Nagroda Gospodarcza to wyróżnienie dla firm które odznaczają się innowacyjnością, wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań oraz aktywizują regionalną gospodarkę, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju przedsiębiorczości w województwie małopolskim.

Nagroda przyznawana jest w czterech kategoriach:

  • mikro przedsiębiorca,

  • mały przedsiębiorca,

  • średni przedsiębiorca,

  • duży przedsiębiorca.

Nagroda specjalna

Zgodnie z Regulaminem Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego, Rada Gospodarcza może przyznać nagrodę o charakterze specjalnym za szczególne osiągnięcia gospodarcze związane z województwem małopolskim. Nagrodę taką może otrzymać osobistość stanowiąca gospodarczą wizytówkę województwa małopolskiego, zasłużona na rzecz rozwoju gospodarczego naszego Regionu.

Kto może wziąć udział

O Nagrodę mogą ubiegać się przedsiębiorcy z siedzibą na terenie województwa małopolskiego lub prowadzący działalność na terenie województwa małopolskiego i działający w okresie min. 3 pełnych lat przed dokonaniem zgłoszenia do Nagrody.

Zgłoszenia kandydatur do Nagrody mogą być dokonywane przez: jednostki samorządu terytorialnego, instytucje, organizacje gospodarcze za zgodą zgłaszanych, a także indywidualnie przez samych przedsiębiorców.

Laureaci poprzednich edycji Małopolskiej Nagrody Gospodarczej oraz Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego NIE MOGĄ ponownie ubiegać się oraz być zgłaszani do Nagrody w tej samej kategorii.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Laureat Nagrody otrzymuje

Laureaci Nagrody otrzymują statuetkę „Nagroda Gospodarcza Województwa Małopolskiego” i mają prawo używać we wszelkich materiałach firmowych i reklamowych tytułu „Laureat Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego za dany rok, w kategorii mikro przedsiębiorca/ mały przedsiębiorca/ średni przedsiębiorca/ duży przedsiębiorca”.

Marszałek Witold Kozłowski
Statuetka Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2021
Gala Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2021
Nominowani w kategorii mały przedsiębiorca
Wręczenie nagrody dla Chemobudowy Kraków S.A.
Nagroda specjalna 2021
Małopolska Nagroda Gospodarcza 2018
Małopolska Nagroda Gospodarcza 2018
statuetki - Małopolska Nagroda Gospodarcza 2017
Statuetka Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2017
Laureaci Nagrody gospodarczej 2021
Laureaci Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2021
Wręczenie statuetek Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2021
Prezenterzy prowadzący galę Nagrody Gospodarczej 2021
Laureaci: Chemobudowa Kraków S.A. i Orlen Południe
Gala Nagrody 2021, występ kwartetu.
Gala wręczenia Nagrody 2021
nominowani w kategorii Mikro przedsiębiorca 2021
Gala wręczenia Nagrody 2021
Nagroda specjalna przyznana dla profesora Glapinskiego
Gala wręczenia Nagrody 2018

NAGRODA

GOSPODARCZA

WOJEWÓDZTWA

MAŁOPLSKIEGO